Toimintasuunnitelma

Joensuun seudun Kuulovammaisten Lasten Tuki ry

Kuopion seudun Kuulovammaisten Lasten Tuki ry

 

VUODEN 2020 TOIMINTASUUNNITELMA

  1. Jäsenperheiden toiveiden kartoittaminen ja niihin vastaaminen. Toiminnan monipuolistaminen ja uusien toimintamuotojen kehittäminen sekä vertaistuen saatavuuden parantaminen.
  2. Yhdistyksen näkyvyyden ja tunnettavuuden ylläpitäminen esimerkiksi Nappi-lehden kirjoituksilla.
  3. Toiminnasta tiedottaminen kotisivuilla, yhdistyksen facebook -ryhmässä ja mahdollisesti muilla some-kanavilla. Tiedottaminen myös jäsenkirjeillä.
  4. Aktiivisen yhteistyön jatkaminen KLVL ry:n kanssa:

Osallistuminen KLVL ry:n järjestämiin tapahtumiin: kevät- ja syysliittokokoukseen, vertaisperhekursseille sekä kesäpäiville.

Ari Haaranen edustaa yhdistyksiämme KLVL ry:n  hallituksessa. Varajäsenenä toimii Raul Soisalo.

 

5.Osallistuminen kuuloalan tapahtumiin ja koulutuksiin mahdollisuuksien mukaan (mm. Kuulon ja Näön työryhmät Joensuussa ja Kuopiossa, Satakieliohjelma) sekä yhteistyön kehittäminen alueemme kuntoutusohjaajien kanssa.

6.Yhteistyön jatkaminen ja kehittäminen paikallisten yhteistyökumppaneiden kanssa (Pohjois-Savon opisto, Metsäkartanon Voimaa Vanhemmuuteen -hanke, Perheentalot Joensuussa ja Kuopiossa, Joensuun ev.lut. seurakunnan erityisdiakonia, Tukipilari).

 

TAPAHTUMAKALENTERI 2020

TAMMIKUU                    

HELMIKUU                      15.2.2020 Vuosikokous ja yhteinen perhepäivä Joensuussa

                                            

MAALISKUU                    

HUHTIKUU                   3.-5.4. Metsäkartanon Voimaa Vanhemmuuteen 6 (VoiVa6) -                                              perheleiri  alkaa

                                    24.4. Vertaistapaaminen ja Kuulokavereiden tapaaminen                                                     Kuopiossa

TOUKOKUU               2.-3.5. KLVL perhepäivät ja kevätliittokokous Laukaalla

                                            

KSÄKUU                 Alueellinen kuulokavereiden tapaaminen Joensuussa ja Kuopiossa      
                                 26.-28.6. KLVL Kesäpäivät Piispalassa

 

HEINÄKUU

 

ELOKUU                     28.-30.8. Voiva6 leirin 2. osa

 

SYYSKUU                   25.-27.9. Voimaa Vanhemmuuteen 5 perheleirin 3. osa                                                      Metsäkartanolla

 LOKAKUU                 Alueellinen vertaistapaaminen ja kuulokavereiden tapaaminen                                            Joensuussa ja Kuopiossa

 

MARRASKUU                  KLVL perhepäivät ja syysliittokokous

                     

JOULUKUU                       Yhteiset Pikkujoulut